top of page
Bild-23.jpg

Kompetens

Er DevCo har efarenhet av mer än 30 års laboratoriearbete inom de flesta områden bland annat med lantbruk, livsmedel, miljö, energi.

Med kunskap i instrumentanvändning, analysteknik och förekommande kvalitetssystem inom dessa områden.

Vi har stor erfarenhet av utvecklingsarbete, projektledning, kvalitetssäkringsarbete, dokumentation, myndighetskontakter, föreläsningar och kurser.

Förutom i Norden, har vi även erfarenheter av arbete i Afrika och Asien.

Sune är Fil Dr miljökemi med avhandling: Acrylamide in food products. Identification, formation and analytical methodology.

Vi hjälper dig med...

  • Design av experiment

  • Utarbetning av information

  • Utbildning

  • Kvalitetsarbete och dokumentation

  • Instrumentval

  • Råd angående rutiner

  • Problemanalys

  • Stöd vid produktutveckling

  • Uppbyggnad av laborationer

  • Metodval

bottom of page