top of page

Kemiska kvalitets- och utvecklingsfrågor

Vi hjälper er att förändra, utveckla och kvalitetssäkra er kemiska laboratorieverksamhet.

Kompetens

Er DevCO (Erikssons Development Co-operation) arbetar tillsammans med Dig med utveckling, förändring och kvalitetssäkring inom kemisk laboratorieverksamhet. Vi arbetar även med kvalitetsuppföljning av laboratoriearbete samt teknisk support av laboratorieutrustning samt rådgivning vid produktutveckling.

Inom Kemisk laboratorieverksamhet kan vi hjälpa Er med granskning, tolkning av rapporter och analysresultat.

Råd angående rutiner, instrumentval, metodval etc.

Vi hjälper er att utarbeta information från laborationer.

Analysering av problem, dokumentation och kvalitetsarbete.

Vi hjälper er att planera och utföra laborationer.

tjänster

   30års
erfarenhet

Över

Vi har stor erfarenhet inom området, och utför bland annat arbeten i Sverige, Danmark och flera länder i Afrika och Asien.

DSC04649 - 3.png

Behöver du stöd i laboratoriet?

bottom of page